این لیست به تدریج تصحیح و تکمیل خواهد شد و سعی می شود در مشورت با صاحب نظران معادل سازی فارسی دقیق تر صورت گیرد. در صورت تمایل به ارسال مطلب در مورد هر کدام از عناوین زیر یا اضافه نمودن عناوین جدید با ما تماس بگیرید.

سرطان مثانه
سرطان پستان
سرطان روده بزرگ
سرطان کلیه
سرطان ریه – سلول غیر کوچک
لنفوم – غیر هوچکین
ملانوما
سرطان دهان و حلق
سرطان پانکراس
سرطان پروستات
سرطان تیروئید
سرطان رحم