با تشکر از شما لطفا پیام خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید. در صورتی که اطلاعات ایمیل شما صحیح باشد با شما تماس گرفته می شود.
نام(Required)
ایمیل(Required)
در کدام قلمرو سرطان فعالیت دارید؟
آیا در مورد فعالیت های ذکر شده فوق از ارگانهای ذیربط (وزارت بهداشت، سازمان نطام پزشکی, سازمان بهزیستی و....مجوز فعالیت دارید؟