سرطان های زنان

سرطان رحم

در مورد رحم رحم عضوی گلابی شکل توخالی است که در لگن بین مثانه و راست روده قرار دارد. این عضو بزرگترین اندام دستگاه تناسلی زنان است. رحم را زهدان نیز می نامند. جایی است که کودک در […]

سرطان های زنان

سرطان پستان

مقدمه هر کسی ممکن است به سرطان پستان مبتلا شود. در بیشتر کشورها، سرطان سینه شایع ترین سرطان در زنان است (به استثنای سرطان پوست). سرطان  پستان مردان نادر است و کمتر از 1 درصد از کل […]