در صورتی که در زمینه درمان، مراقبت، تشخیص، پژوهش یا پیشگیری از سرطان برابر ضوابط بهداشتی و درمانی کشور مجاز به فعالیت هستید از شما درخواست می شود تا مطالب خود را برای این وب سایت ارسال نمایید تا پس بررسی و تایید به نام خودتان منتشر شود.

این وب سایت هیچگونه فعالیت تبلیغاتی و انتفاعی مستقیم یا غیر مستقیم را نمی پذیرد.

حقوق معنوی مطالب منتشر شده به صاحب مطلب و این وب سایت تعلق دارد.

انتشار مطالب وب سایت با ذکر منبع و لینک آزاد است.