سرطان چیست؟

سرطان یک بیماری است که در آن برخی از سلولهای بدن به طور غیرقابل کنترل رشد می کنند و به سایر قسمت های بدن گسترش می یابند.

سرطان تقریباً از هرجای بدن انسان که از تریلیون ها سلول تشکیل شده است می تواند شروع شود. به طور معمول ، سلولهای انسان رشد می کنند و تکثیر می شوند (از طریق فرایندی به نام تقسیم سلولی) و سلولهای جدید را در صورت نیاز بدن تشکیل می دهند. وقتی سلول ها پیر می شوند یا آسیب می بینند ، می میرند و سلول های جدید جای آنها را می گیرند. گاهی اوقات این روند منظم خراب می شود ، و سلولهای غیر طبیعی یا آسیب دیده که در حال طبیعی نباید تکثیر و رشد کنند تکثیر می یابند.. این سلول ها ممکن است تومورهایی تشکیل دهند که توده هایی از بافت هستند. تومورها می توانند سرطانی باشند یا سرطانی نباشند (خوش خیم).

تومورهای سرطانی به بافتهای مجاور گسترش یافته و یا به آنها حمله می كنند و می توانند به نقاط دوردست بدن بروند و تومورهای جدیدی ایجاد كنند (فرایندی به نام متاستاز). تومورهای سرطانی را ممکن است تومورهای بدخیم نیز نامند. بسیاری از سرطان ها تومورهای جامدی ایجاد می کنند ، اما در سرطان های خون این گونه نیست. تومورهای خوش خیم به بافتهای مجاور گسترش نمی یابند و به آنها حمله نمی کنند. وقتی برداشته شوند ، تومورهای خوش خیم معمولاً دوباره رشد نمی کنند ، در حالی که تومورهای سرطانی گاهی اوقات رشد می کنند. تومورهای خوش خیم گاهی اوقات می توانند بسیار بزرگ باشند. برخی از آنها می توانند علائم جدی ایجاد کنند یا تهدید کننده زندگی باشند ، مانند تومورهای خوش خیم در مغز

در صورت تمایل به تکمیل و یا به روز رسانی مطالب این صفحه با ما تماس بگیرید.