تازه ها

رویکردهای جدید بیوپسی مایع: نگاهی فراتر از خون

در طول دهه گذشته، تکنیک‌های مختلف بیوپسی مایع به عنوان جایگزین‌های مناسبی برای تجزیه و تحلیل نمونه‌های بیوپسی بافت سنتی ظاهر شده‌اند. چنین «بیوپسی‌های جایگزین» مزایای متعددی از جمله سهولت نسبی به دست آوردن نمونه‌های […]

تازه ها

پیشرفت های اخیر در زمینه تشخیص و درمان سرطان

از دهه 1990 تاکنون پیشرفت چشمگیری در کاهش میزان سرطان و بهبود بقای سرطان در کشورهای مختلف انجام شده است. درک بیشتر از سیستم ایمنی بدن ، ژنتیک و آسیب شناسی سرطان ، دریچه ای […]

تیتر

سرطان چیست؟

سرطان یک بیماری است که در آن برخی از سلولهای بدن به طور غیرقابل کنترل رشد می کنند و به سایر قسمت های بدن گسترش می یابند. سرطان تقریباً از هرجای بدن انسان که از […]