پیشرفت های اخیر در زمینه تشخیص و درمان سرطان

از دهه 1990 تاکنون پیشرفت چشمگیری در کاهش میزان سرطان و بهبود بقای سرطان در کشورهای مختلف انجام شده است. درک بیشتر از سیستم ایمنی بدن ، ژنتیک و آسیب شناسی سرطان ، دریچه ای برای درمان رو به افزایش و ابزارهای تشخیصی را باز کرده است. پیشرفت در مراقبت از سرطان از نظر روش های تشخیصی و درمانی که برای هر نوع سرطان توصیه می شود بسیار خاص بوده است.

پیشرفت ها ی اخیر در حوزه درمان

پیشرفت های اخیر در حوزه تشخیص

در صورت تمایل به تکمیل و یا به روز رسانی مطالب این صفحه با ما تماس بگیرید.