سرطان های دستگاه ادراری

سرطان کلیه

در مورد کلیه ها هر فرد 2 کلیه دارد که در بالای کمر در دو طرف ستون فقرات قرار دارند. این اندام های لوبیایی شکل قهوه ای مایل به قرمز هر کدام به اندازه یک مشت […]

سرطان های دستگاه ادراری

سرطان مثانه

مقدمهآمارعوامل خطرعلائم و نشانه هاتشخیصمراحل و درجه بندیانواع درماندرمان بر اساس مرحلهدرباره کار آزمایی های بالینیآخرین تحقیقاتمقاومت در برابر درمانمراقبت های بعدیبقاسوالاتی که باید از تیم مراقبت های بهداشتی بپرسید مقدمه در مورد مثانه، لگن […]